Cory Doctorow Quote Citation

APA Style Citation

Doctorow, C. (2021, April 11). Cory Doctorow Quote. Quotesia. Retrieved from https://quotesia.com/cory-doctorow-quote/144198

MLA Style Citation

Doctorow, Cory. “Cory Doctorow Quote”. Quotesia. 11 Apr. 2021: https://quotesia.com/cory-doctorow-quote/144198.

Harvard Style Citation

Doctorow, C. (2021). Quotesia [Online]. Available at: https://quotesia.com/cory-doctorow-quote/144198 (Accessed: April 11 2021).

Chicago / Turabian Style Citation

Doctorow, Cory. “Cory Doctorow Quote” Quotesia. https://quotesia.com/cory-doctorow-quote/144198 (accessed April 11, 2021).

Return to quote