Cory Doctorow Quote Citation

APA Style Citation

Doctorow, C. (2021, April 16). Cory Doctorow Quote. Quotesia. Retrieved from https://quotesia.com/cory-doctorow-quote/144196

MLA Style Citation

Doctorow, Cory. “Cory Doctorow Quote”. Quotesia. 16 Apr. 2021: https://quotesia.com/cory-doctorow-quote/144196.

Harvard Style Citation

Doctorow, C. (2021). Quotesia [Online]. Available at: https://quotesia.com/cory-doctorow-quote/144196 (Accessed: April 16 2021).

Chicago / Turabian Style Citation

Doctorow, Cory. “Cory Doctorow Quote” Quotesia. https://quotesia.com/cory-doctorow-quote/144196 (accessed April 16, 2021).

Return to quote