B. B. King Quote Citation

APA Style Citation

King, B. B. (2022, August 10). B. B. King Quote. Quotesia. Retrieved from https://quotesia.com/b-b-king-quote/62084

MLA Style Citation

King, B. B.. “B. B. King Quote”. Quotesia. 10 Aug. 2022: https://quotesia.com/b-b-king-quote/62084.

Harvard Style Citation

King, B. B. (2022). Quotesia [Online]. Available at: https://quotesia.com/b-b-king-quote/62084 (Accessed: August 10 2022).

Chicago / Turabian Style Citation

King, B. B.. “B. B. King Quote” Quotesia. https://quotesia.com/b-b-king-quote/62084 (accessed August 10, 2022).

Return to quote